Chuỗi liên kết thực phẩm sạch

namchauson.com

namchauson.vn

namchausonfoods.com

namchausonfoods.vn
Nông sản sạch
Giới thiệu
GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NAM CHÂU SƠN

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NAM CHÂU SƠN

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Nam Châu Sơn (NCSF) là thành viên của Nam Châu Sơn Group, được thành lập ngày 18 tháng 08 năm 2008 theo Quyết định số 3601040108 của Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Đồng Nai. Đáp...
Gọi ngay SMS Chỉ Đường